TegningListen nedenfor viser fagbrev som det kan søkes på grunnlag av for inntak til studier ved Fagskolen i Kristiansand. Søkere med kryssløp, vurderes individuelt. 

Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse (Minimum 5 års praksis innenfor fagområdet kreves).

Listen revideres ved behov. Flere fagbrev kan da bli tillagt. Hvis du ikke finner "JA" på ditt fagbrev, og du lurer på om du likevel er  kvalifisert, ta gjerne kontakt med skolen. 

Fagbrev

Bygg 

Autom

EL-
kraft

Maskin
teknikk

Meka-tronikk

Prosess
teknikk

Aluminiums-
konstruksjonsfaget

 

 

 

JA

JA

 

Anleggs-
maskinfører

JA

         

Anleggsmaskin-
mekanikerfaget

 

 

 

JA

JA

 

Asfaltfaget

JA

 

 

 

 

 

Automatikk-
mekanikerfaget

 

JA

JA

JA

JA

 

Automatiserings-
faget

 

JA

JA

 

 JA

JA

Avioniker

 

JA

   

 JA

 

Betongfaget

JA

 

 

 

 

 

Bilfaget,
lette kjøretøy

 

 

 

JA

JA

 

Bilfaget,
tunge kjøretøy

 

 

 

JA

JA

 

Billakkererfaget

 

 

 

JA

JA

 

Bilskadefaget

 

 

 

JA

JA

 

Blikkenslager

JA

 

 

 

 

 

Borefaget

 

 

 

JA 

JA

 

Boreoperatørfaget

 

 

 

JA 

JA

 

Chassis-påbyggerfaget

 

 

 

JA 

JA

 

CNC-
maskineringsfaget

 

 

 

JA 

JA

 

Dimensjons-
kontrollfaget

 

 

 

JA 

JA

 

Elektrikerfaget

 

JA

JA

 

JA

 

Elektroreparatør-
faget

 

JA

JA

 

JA

 

Energimontør-
faget

 

JA

JA

 

JA

 

Finmekaniker-
faget

 

 

 

 JA

JA

 

Fjell- og
bergverksfaget

JA

 

 

 

 

 

Fjernstyrte undervanns-operasjoner

 

 

 

 

JA

 

Forskalingsfaget

JA

 

 

 

 

 

Hjulutrustnings-
faget

 

 

 

 JA

JA

 

Industriell
overflatebehandl.

 

 

 

JA

JA

 

Industrimalerfaget

JA

 

 

 

 

 

Industri-
mekanikerfaget

 

 

 

 JA

JA

 

Industrimontør-
faget

 

 

 

JA 

JA

 

Industrirørlegger-
faget

 

 

 

JA 

JA

JA

Isolatør

JA

         

Kjemiprosessfaget

 

 

 

 JA

JA

JA

Kobber- og
blikkenslagerfaget

 

 

 

JA 

JA

 

Kulde-/varme-
pumpemontørfaget

 

 

 

JA 

JA

 

Laboratoriefaget

 

 

 

JA 

JA

 JA

Landbruksmaskin-mekanikerfaget

 

 

 

 JA

JA

 

Malerfaget

JA

 

 

 

 

 

Modellbyggerfaget

 

 

 

JA 

JA

 

Motormann
(maritime fag)

      JA JA  

Motor-
mekanikerfaget

 

 

 

JA 

JA

 

Motorsykkelfaget

 

 

 

JA 

JA

 

Murerfaget

JA

 

 

 

 

 

NDT-kontrollør-
faget

 

 

 

JA 

JA

 

Plastmekaniker-
faget

 

 

 

JA 

JA

 

Platearbeiderfaget

 

 

 

JA 

JA

 

Polymerkompositt-faget

 

 

 

JA 

JA

 

Produksjons-
teknikkfaget

 

 

 

 JA

JA

 

Prosessoperatør

         

JA

Reservedelsfaget

 

 

 

 JA

JA

 

Rørleggerfaget

JA

 

 

 JA

JA

 

Stillasbyggerfaget

JA

 

 

 

 

 

Støperifaget

 

 

 

 JA

JA

 

Sveisefaget

 

 

 

 JA

JA

 

Tavlemontørfaget

 

JA

JA

 

JA

 

Telekommunikasj.
montørfaget

 

JA

JA

 

 JA

 

Termoplastfaget

 

 

 

JA 

JA

 

Trevare-/bygg-innredningsfaget

JA

 

 

 

 

 

Tømrerfaget

JA

 

 

 

 

 

Vei- og anleggsfaget

JA

 

 

 

 

 

Ventilasjon/-blikkenslager-
faget

 

 

 

 JA

JA

 

Verktøymaker-
faget

 

JA

JA

JA 

JA

 

Viklerfaget

 

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fagskole i Kristiansand