TegningListen nedenfor viser fagbrev som det kan søkes på grunnlag av for inntak til studier ved Fagskolen i Kristiansand. Søkere med kryssløp, vurderes individuelt. 
Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse (Minimum 5 års praksis innenfor fagområdet).

Listen revideres ved behov. Flere fagbrev kan da bli tillagt.

Fagbrev

Bygg Anlegg

Elkraft
Autom.

Mekatronikk
Maskinteknikk

Prosess-
teknikk

Aluminiumskonstruksjonsfaget

 

 

JA

 

Anleggsmaskinmekanikerfaget

 

 

JA

 

Asfaltfaget

JA

 

 

 

Automatikkmekanikerfaget

 

JA

JA

 

Automatiseringsfaget

 

JA

 

 JA

Betongfaget

JA

 

 

 

Bilfaget, lette kjøretøy

 

 

JA

 

Bilfaget, tunge kjøretøy

 

 

JA

 

Billakkererfaget

 

 

JA

 

Bilskadefaget

 

 

JA

 

Borefaget

 

 

JA

 

Boreoperatørfaget

 

 

JA

 

Chassispåbyggerfaget

 

 

JA

 

CNC-maskineringsfaget

 

 

JA

 

Dimensjonskontrollfaget

 

 

JA

 

Elektrikerfaget

 

JA

 

 

Elektroreparatørfaget

 

JA

 

 

Energimontørfaget

 

JA

 

 

Finmekanikerfaget

 

 

JA

 

Fjell- og bergverksfaget

JA

 

 

 

Fjernstyrte undervanns-operasjoner

 

 

JA

 

Forskalingsfaget

JA

 

 

 

Hjulutrustningsfaget

 

 

JA

 

Industriell overflatebehandling

 

 

JA

 

Industrimalerfaget

JA

 

 

 

Industrimekanikerfaget

 

 

JA

 

Industrimontørfaget

 

 

JA

 

Industrirørleggerfaget

 

 

JA

 

Kjemiprosessfaget

 

 

JA

JA

Kobber- og blikkenslagerfaget

 

 

JA

 

Kulde-/varmepumpemontørfaget

 

 

JA

 

Laboratoriefaget

 

 

JA

 JA

Landbruksmaskin-mekanikerfaget

 

 

JA

 

Malerfaget

JA

 

 

 

Modellbyggerfaget

 

 

JA

 

Motormekanikerfaget

 

 

JA

 

Motorsykkelfaget

 

 

JA

 

Murerfaget

JA

 

 

 

NDT-kontrollørfaget

 

 

JA

 

Plastmekanikerfaget

 

 

JA

 

Platearbeiderfaget

 

 

JA

 

Polymerkomposittfaget

 

 

JA

 

Produksjonsteknikkfaget

 

 

JA

 

Reservedelsfaget

 

 

JA

 

Rørleggerfaget

 

 

JA

 

Stillasbyggerfaget

JA

 

 

 

Støperifaget

 

 

JA

 

Sveisefaget

 

 

JA

 

Tavlemontørfaget

 

JA

 

 

Telekommunikasjons-montørfaget

 

JA

 

 

Termoplastfaget

 

 

JA

 

Trevare-/bygginnredningsfaget

JA

 

 

 

Tømrerfaget

JA

 

 

 

Vei- og anleggsfaget

JA

 

 

 

Ventilasjon/-blikkenslagerfaget

 

 

JA

 

Verktøymakerfaget

 

JA

JA

 

Viklerfaget

 

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fagskole i Kristiansand

av adm, publisert 13. februar 2015 | Skriv ut siden