I alle fagskolens tekniske linjer inngår en større prosjektoppgave (hovedprosjekt). Oppgaven gjennomføres det siste halve året i studiet.

Prosjektgruppene består vanligvis av 3-4 studenter og prosjektene utføres ofte i samarbeid med industri/næringsliv. Prosjektgruppene har en rekke fremlegginger i plenum underveis med statusrapporter, fremdriftsplaner og presentasjon av arbeidet.
Til slutt avsluttes prosjektene med obligatorisk individuell eksamen i juni.
Nedenfor er  informasjons-plakater til noen prosjekt som er gjennomført.

 

 

Bergverk Ovn 5

Clamping


Cutting-maskin


Dam Logna

Grønn varme2013 06 Prosjekteringenebolig

Spoleapparat 2008

2009 Prosjekt Knuseri

Fagskole i Kristiansand