Prosess

Her er en kort omtale av noen tema i studiet.
For læringsmål og detaljer om innhold, se Studieplan

Kjemiteknikk

Oppbygning og virkemåten til prosessanlegg. Enhetsoperasjoner, apparater og utstyr, måle,-styrings-og reguleringsteknikk brukt i prosessindustrien. Fysiske og kjemiske egenskaper ved stoffer, og måling og beregning av disse.

Generell og uorganisk kjemi

Egenskaper og kjemiske bindingsforholdene til uorganiske stoffer. Fremstillingsmetoder for og anvendelse av vanlige uorganiske stoffer og noen av deres forbindelser og legeringer. Støkiometriske og volumetriske beregninger.  Beregninger på syre/baser, løselighet og redoks-reaksjoner.
Boreplattform i Middelhavet
Organisk kjemi
Egenskapene til organiske stoffer, drivkrefter som fører til reaksjoner i organisk kjemi. Framstilling og anvendelse av organiske stoffer. Råolje og naturgass.

Kjemiteknikk
Typer pumper. Utføre beregninger av sedimentasjonsprosesser. røreverktyper, beregninger for kompressorer, turbiner og av varmedampproduksjon, kjøleanlegg og varmepumper.
Destillasjonsberegninger og beregninge gassabsorpsjon.

Vedlikehold
Vedlikeholdsfilosofier og vedlikeholdsstrategier. Statistiske beregninger og pålitelighetsberegninger, vedlikeholdshjelpemidler.

Materiallære
Valg materialer til bruk i industrien. Metoder for materialprøving. Årsak til korrosjon.  Vurdere ulike stål og stållegeringer.

Styring, måling og reguleringsteknikk
Grunnleggende PLS-forståelse, måling av trykk og temperatur. Reguleringsmetoder som tilbakekobling, foroverkobling. PID-parameter.

Prosesslære med DAK
Tegning av flytskjema, anvende symboler i instrumentflytskjema. Bruk av prosesstegninger for få prosessforståelse.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
HMS-ledelse. Lover og forskrifter som gjelder HMS-arbeidet i bedrifter.
 

Tilbake

Fagskole i Kristiansand