Prosess

Deltidsstudium - 4 år

Studiet innen prosessteknikk gir kompetanse til stillinger innen arbeidsledelse, tekniske assistenter og driftsassistenter innen fagområder som prosessindustri, næringsmiddelindustri, olje- og gassindustri. Utdanningen gir et godt grunnlag for å håndtere stadig mer avanserte teknisk oppgaver og sertifiseringskrav. Studiet kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærer i videregående skole. (Pedagogikkstudiet tas etter fagskolen).
Generelt kan en si at kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor.

Studiet omhandler kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold, m.m. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt. For detaljer om fag/tema og læringsmål, se studieplan.
Info om prosjekt

Laboratoriearbeid

Inntakskrav
For å bli tatt inn i teknisk fagskole linje for prosessteknikk, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev innen fagområdet eller ha minimum 5 års relevant praksis (realkompetanse).  
Om relevante fagbrev.

Videre studium
Etter fullført teknisk fagskole, har en også mulighet til å studere videre, se her.

Forkurs
Studenter som har svake kunnskaper i matematikk bør følge forkurs. Mer om forkurs 

Sentrale tema
Styringsteknikk
Måleteknikk
Reguleringsteknikk
Kjemiteknikk
Organisk og uorganisk kjemi
Miljøkjemi
Anvendt prosessteknikk
Materallære
Vedlikehold
HMS
Termodynamikk