Utstyr fra NOV i Kristiansand
© NOV

Instrument på lab.

Her er en kort omtale av noen tema i studiet.
For læringsmål og detaljer om innhold, se Studieplan

Mekatronikk styring

Omhandler regulerings- og styringsprinsipper. Styringssystemer av mekanisk, elektromekanisk, hydraulisk og pneumatisk art. Logiske kretser, reguleringssløyfer, signalbehandling og overføring. Datastyrte maskiner og robotstyring.

Design og produksjon
Omhandler mekatronikkdesign og -produksjon. Markeds- og designorientert produkt-utvikling. Konstruksjonsmaterialer, overflatebehandling, kretskort, mekaniske og elektriske komponenter.

Dataassistert konstruksjon
Omhandler spesielt å tegne tredimensjonale tekniske tegninger som kan danne grunnlag for blant annet arbeidstegninger, volum-, vekt- og styrkeberegninger. I faget benyttes 3D-verktøyet Inventor som er Norges mest benyttede 3D-verktøy for maskinkonstruksjoner.
Måleinstrument


Hydraulikkanlegg
Omhandler vanlige dimensjoneringsmetoder for hydraulikkanlegg; beregning av virkningsgrader, hydraulikkoljetyper, smøremetoder, vedlikehold med mere.

Prosjektadministrasjon
Omhandler oppbygning av prosjektorganisasjon og bruke prosjektstyringsverktøy, utarbeidelse av anbud og tilbud.

Kvalitetsledelse
Omhandler blant annet sammenhengen mellom kvalitet, konkurranseevne og lønnsomhet. Det fokuseres også på kvalitetsledelse og kvalitetsstandarder.

Termodynamikk
Omhandler termodynamikkens lover, energiformer, varmeoverføring, gasslover, fuktig luft, en del systemer for energioverføring blant annet pumpesystem, dampprosesser, forbrenningsmotorer og kulde- og varmepumpeprosesser.
 

Tilbake

Fagskole i Kristiansand