Utstyr fra NOV i Kristiansand
© NOV

Heltidsstudium - 2 år
Deltidsstudium - 4 år

Mekatronikk er en blanding av fagområdene mekanikk, elektronikk og datateknikk.
 
Studiet innen mekatronikk kvalifiserer til arbeid med utvikling, drift og vedlikehold av automatisert industri.

Under studiet utvikles komptanse innen teknisk konstruksjon/design og produktuvikling hvor tverrfaglig anvendelse av fagene gir en helhetlig komptanse som meget etterspurt i dagens og fremtidens industri. I studiet utvikles kompetanse innen planlegging og koordinering av produksjon og arbeid med innkjøp/salg innen industri, produksjon og tilvirkningsprosesser.

Utdanning innen mekatronikk gjør at man kan arbeide med oppgaver som går på tvers av tradisjonelle faggrenser. Aktuelle bransjer kan være offshorerettet industri, prossessindustri, produksjonsindustri, verksteder og spesialisert teknisk service.

Utdanningen kvalifiserer også til å være yrkesfaglærer i videregående skole. Pedagogikkstudie tas etter fagskolen.

Generelt kan en si at kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor.

Arbeidsform
I studiet vil det være forelesninger, oppgavearbeid både individuelt og i grupper, ekskursjon/bedriftsbesøk, lab.oppgaver, tverrfaglige prosjekter.
Litt om sentrale tema i studiet.
Se studieplan for detaljer.    Eksempler på prosjekter

 

Inntakskrav
For å bli tatt inn i teknisk fagskole linje for mekatronikk, må søkeren ha fullført fagutdanning med relevant fagbrev eller ha minimum 5 års relevant praksis (realkompetanse).
Relevante fagbrev     Deltidsstudium


Forkurs
Studenter som har svake kunnskaper i matematikk, bør ta forkurs. Mer om forkurs

Søke fagskolen

Sentrale tema
Mekatronikk styring
Regulering
Inventor ® 3D CAD
Analogteknikk
Digitalteknikk
Mikroeletronikk
Måleteknikk
Nyskapning, design
Produksjon
Konstruksjonsteknikk
Ledelsesfag
Prosjektledelse
HMS