Utstyr fra NOV i Kristiansand
© NOV

Heltidsstudium - 2 år
Deltidsstudium - 4 år

Mekatronikk er en blanding av fagområdene mekanikk, elektronikk og datateknikk.
 
Studiet innen mekatronikk kvalifiserer til arbeid med drift og vedlikehold av automatisert industri, foreta produktutvikling, utføre teknisk konstruksjon/design, planlegge og koordinere produksjon, arbeide med innkjøp/salg innen industri, utvikle tilvirknings- og produksjonsprosesser. Utdanning innen mekatronikk gjør at en kan arbeide med oppgaver som går på tvers av gamle faggrenser. Aktuelle bransjer kan være offshorerettet industri, prosessindustri og verksteder.
Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærere i videregående skole. Pedagogikkstudium tas etter fagskolen.

Generelt kan en si at kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor.

Arbeidsform
I studiet vil det være forelesninger, oppgavearbeid både individuelt og i grupper, ekskursjon/bedriftsbesøk, lab.oppgaver, tverrfaglige prosjekter.
Litt om sentrale tema i studiet.
Se studieplan for detaljer.    Eksempler på prosjekter

 

Inntakskrav
For å bli tatt inn i teknisk fagskole linje for mekatronikk, må søkeren ha fullført fagutdanning med relevant fagbrev eller ha minimum 5 års relevant praksis (realkompetanse).
Relevante fagbrev     Deltidsstudium


Forkurs
Studenter som har svake kunnskaper i matematikk, bør ta forkurs. Mer om forkurs

Søke fagskolen

Sentrale tema
Mekatronikk styring
Regulering
Inventor ® 3D CAD
Analogteknikk
Digitalteknikk
Mikroeletronikk
Måleteknikk
Nyskapning, design
Produksjon
Konstruksjonsteknikk
Ledelsesfag
Prosjektledelse
HMS