Utstyr fra NOV i Kristiansand
© NOV

Her er en kort omtale av noen tema i studiet.
For læringsmål og detaljer om innhold, se Studieplan

Knuckle Boom Crane Utsnitt Dataassistert konstruksjon

Tegning av to- og tre-dimensjonale tekniske tegninger som kan danne grunnlag for arbeidstegninger, styrkeberegninger m.m.

Materiallære
Oppbygning og egenskaper for metaller, plast, keramer, kompositter m.m. Hovedvekten legges på stålmaterialene og deres bruksegenskaper til maskinkonstruksjoner. 

Termodynamikk
Energiformer, varme -overføring, gasslover, fuktig luft, måleteknikk, energisystemer med blant annet kompressorer, pumpesystem, dampprosesser, forbrennings -motorprosesser og kulde-/varmepumpeprosesser.

Verkstedteknisk automatisering
Bruk av programmerbar logisk styring (PLS), planlegging av styresystemer, automater og roboter, planlegge dataintegrert produksjon, hydraulikk- og pneumatikksystemer.

Prosjektstyring
Oppbygning av prosjektorganisasjon og bruk prosjektstyringsverktøy. Utarbeidelse av anbud og tilbud.

Hydraulikkanlegg
Bruk av vanlige dimensjoneringsmetoder for hydraulikkanlegg. Beregning av sylindere, motorer, pumper, virkningsgrader m.m.

Kvalitetsstyring
Sammenheng mellom kvalitet, konkurranseevne og lønnsomhet, kvalitetsledelse og kvalitetsstandarder, m.m.

Tilvirkningsteknikk og produksjonsteknikk
Omhandler utstyr og tilvirkningsprosesser for blant annet sponskjærende bearbeiding, sveising, lodding, klipping og skjæring, støping, valsing og smiing. Tilvirkning av plast- og komposittdeler.

Konstruksjonsteknikk
Styrkeberegning av konstruksjoner. Dimensjonering av sveiseforbindelser, skrueforbindelser, aksler etc. Noe utmattingsberegninger. Tegning inkluderes.


Tilbake

Fagskole i Kristiansand