Utstyr fra NOV i Kristiansand
© NOV

Her er en kort omtale av noen tema i studiet.
For detaljer om innhold, se Studieplan

Dataassistert konstruksjon

Tegning av to- og tre-dimensjonale tekniske tegninger som kan danne grunnlag for arbeidstegninger og styrkeberegning. Modellering av 3D-modeller, fremstilling av  2D-deltaljer og sammenstillingstegninger

Materiallære
Oppbygning og egenskaper for metaller, plast, keramer, kompositter m.m. Hovedvekten legges på stålmaterialene og deres bruksegenskaper til maskinkonstruksjoner. 

Termodynamikk
Energiformer, varme -overføring, gasslover, fuktig luft, måleteknikk, energisystemer med blant annet kompressorer, pumpesystem, dampprosesser, forbrennings -motorprosesser og kulde-/varmepumpeprosesser.Ventil

Verkstedteknisk automatisering
Bruk av programmerbar logisk styring (PLS), planlegging av styresystemer, automater og roboter, planlegge dataintegrert produksjon, hydraulikk- og pneumatikksystemer.

Prosjektstyring
Oppbygning av prosjektorganisasjon og bruk prosjektstyringsverktøy. Utarbeidelse av anbud og tilbud.

Hydraulikkanlegg
Bruk av vanlige dimensjoneringsmetoder for hydraulikkanlegg. Beregning av sylindere, motorer, pumper, virkningsgrader m.m. Gjennomgang av sentrale komponenter og utstyr.

Kvalitetsstyring
Sammenheng mellom kvalitet, konkurranseevne og lønnsomhet, kvalitetsledelse og kvalitetsstandarder ; blant annet ISO-9000 serien.

Tilvirkningsteknikk og produksjonsteknikk
Omhandler utstyr og tilvirkningsprosesser for blant annet sponskjærende bearbeiding, sveising, lodding, klipping og skjæring, støping, valsing og smiing. 

Konstruksjonsteknikk
Styrkeberegning av konstruksjoner. Dimensjonering av sveiseforbindelser, skrueforbindelser, aksler etc. Noe utmattingsberegninger. Tegning inkluderes.


Tilbake

Fagskole i Kristiansand