Utstyr fra NOV i Kristiansand
© NOV

Heltidsstudium - 2 år
Deltidsstudium - 4 år

Studiet innen maskinteknikk kvalifiserer til arbeid innen å konstruere, tegne og produsere mekanisk utstyr, lede vedlikehold av mekanisk utstyr, lede prosjekter og drive med kontroll, arbeidsledelse, salg/markedsføring. Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærere i videregående skole. Pedagogikkstudium tas etter fagskolen.

Crown Block

Utdanningen inneholder sentrale fag som anvendes innen mekanisk industri og beslektet industri, og den gir muligheter til arbeid innen bredt spekter av fagområder. Det er en teoretisk yrkesrettet studie som bygger på praktisk erfaring.

Arbeidsform
I studiet vil det være forelesninger, oppgavearbeid både individuelt og i grupper, ekskursjon/bedriftsbesøk, lab.oppgaver, tverrfaglige prosjekter.
Litt om sentrale tema i studiet.
Se studieplan for detaljer.  Se eksempler på prosjekter.

Inntakskrav
For å bli tatt opp på studiet, må søkeren ha fullført fagutdanning med relevant fagbrev eller ha minimum 5 års relevant praksis (realkompetanse).
Relevante fagbrev    Deltidsstudium

Forkurs
Studenter som har svake kunnskaper i matematikk, bør ta forkurs. Mer om forkurs.

Søke fagskolen

Sentrale tema
Produktutvikling
Konstruksjonsteknikk
DAK / DAP
Inventor ® 3D CAD
Hydraulikk
Varme-/energiteknikk
Strukturberegning
Vedlikehold
HMS-ledelse
Kvalitetsstyring
Ledelsesfag
Prosjektledelse
Kommunikasjon