Brytermontasje på høyspentlinje

NettverkselektronikkHer er en kort omtale av noen tema i studiet.
For læringsmål og detaljer om innhold, se Studieplan


Elektronisk kommunikasjon

Omhandler viktige metoder og prinsipper for datakommunikasjon, oppbygning og virkemåte av datanettverk, både lokale nett og globale nett (internett). Overføringsmedier som  elektriske kabler, fiberkabler og ulike former for radiosignaler. 

Måleteknikk
Omhandler måletekniske prinsipper og bruken av disse. Tekniske prinsippene for temperaturmåling, trykkmåling, mengdemåling, nivå- og posisjonsmåling. Prinsippene for styring og regulering av prosesser.

Energiproduksjon og distribusjon
Omhandler energiproduksjon, energihandel, faktorer som påvirker miljøet, overføring av elektrisk energi, oppbygning av fordelingsnett og koplingsstasjoner, dimensjonering av ledningsnett. Det fokuseres på vern mot kortslutning og jordfeil i både høyspent og lavspentnett.

Elektriske maskiner og omformere
Virkemåte til og bruke av ulike typer transformatorer, synkronmaskiner, asynkronmaskiner og likestrømsmaskiner. Grunnleggende kraftelektronikk og bruken av kraftelektronikk i dagens samfunn.

Automatiserte anlegg
Omhandler ulike programmerbare styringer, grunnleggende reguleringstekniske prinsipper. Styring og regulering av aktuelle industriprosesser ved hjelp av dataprogrammer.

Prosjektering av elektriske anlegg
Prosjektering og beregning av elektriske anlegg i bygg. Standarder, normer og forskrifter. Dimensjonering av belysningsanlegg og varmeanlegg. Bruk av dataprogram som Autocad og FEBDOC.

Prosjektadministrasjon
Planlegging, styring og gjennomføring av prosjekter. Teorien i forhold til prosjektadministrasjon.

Tilbake


Fagskole i Kristiansand