Byggarbeid

ByggekranHer er en kort omtale av noen tema i studiet.
For læringsmål og detaljer om innhold, se Studieplan. 


Bygg- og anleggskonstruksjoner
Alternative løsninger til bærekonstruksjoner for bygg, bruer, dammer, forstøtningsmurer, fundamenter og veger. Sikringsmetoder for byggegroper, vegskjæringer og grøfter. HMS og Byggherreforskriften. Stillasbygging og vanlig utstyr og maskiner for bygg og anlegg.


Geomatikk
Bruk av nivellerkikkert og laser for høydeutsetting og innmåling. Bruk av teodolitt og totalstasjon for utsetting og innmåling av koordinater. Bruk av digitale kart for å hente informasjon om høyde og koordinater.


Anbud / kontrakter
Prinsippene for anbud i henhold til gjeldende standarder. Entrepriseformer og tilhørende standarder (hovedentreprise, totalentreprise, delt entreprise, underentreprise). Kontraktsinngåelse generelt, samt bruk av standardkontrakter.


Betongkonstruksjoner
Grunnleggende om betongens egenskaper og virkemåte, dimensjonering, nedbøyninger. Bruk av programvare for tverrsnittsberegninger. Betong og armeringstegninger. Spenningstilstander.

Tre- og stålkonstruksjoner
Grunnleggende om treets og stålets egenskaper og virkemåte. Forskjellige spenningstilstander. Dimensjonering (Moment, skjærkraft, nedbøyning, knekking). Bolter og bolteforbindelser. Bruk av programvare for tverrsnittsberegninger.Tilbake     Fagskole i Kristiansand