Byggarbeid

Heltidsstudium - 2 år
Deltidsstudium - 4 år

Studiet innen bygg kvalifiserer studenten til arbeid innen byggesaksbehandling, byggeledelse, eiendomsforvaltning, konsulentvirksomhet, salg, oppmåling, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet.

Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærere i videregående skole. Pedagogikkstudium tas etter fagskolen.

Studenter som har fagbrev som tømrer og tilstrekkelig praksis, vil ved studiet kunne kvalifisere til mesterbrev.

Ved å ta teknisk fagskole, kan det åpne opp for helt nye muligheter for deg i arbeidsmarkedet.

Arbeidsform
I studiet vil være forelesninger, oppgavearbeid både individuelt og i grupper, ekskursjon/bedriftsbesøk, lab.oppgaver, tverrfaglige prosjekter. Litt om noen tema i studiet.  
Se studieplan for detaljer. Se eksempler på prosjekter.

Inntakskrav
For å bli tatt inn i teknisk fagskole linje for bygg, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev innen fagområdet eller ha minimum 5 års relevant praksis (realkompetanse).
Relevante fagbrev    Deltidsstudium      Mesterbrev    


Forkurs

Studenter som ønsker å friske opp kunnskapen i fag som matematikk og fysikk, bør følge et forkurs hvor sentrale emner i disse fagene blir repetert. Les mer om det her.

Sentrale tema
Konstruksjonslære
Betongkonstruksjoner
Trekonstruksjoner
Stålkonstruksjoner
Bygningsfysikk
Faglig ledelse
Bygningsproduksjon
Byggplassledelse
Anleggsdrift
Forvaltning, drift,
vedlikehold
Prosjektadministrasjon
Arealplanlegging
DAK (BIM)