Offshorearbeid
Foto: AgderEnergi

Heltidsstudium - 2 år

Studiet innen automatisering kvalifiserer studenten til planlegging, idriftsetting og vedlikehold av automatiserte anlegg.
Slike anlegg finner en både i offshore-rettet industri og landbasert industri i alle typer fabrikkanlegg, i større bygninger for eksempel til styring av VVS- og lysanlegg. Arbeidsområde etter utdanningen kan også være rådgivning, salg av teknisk utstyr og tekniske systemer.

Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærer i videregående skole. (Pedagogikkstudie tas etter fagskolen).
Generelt kan en si at kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor.

Studiet omhandler blant annet styringssystemer, reguleringsteknikk, instrumentering, EKOM, elektroteknikk, energitekniske systemer, ledelsesfag og prosjektarbeid. For detaljer om fag/tema og læringsmål, se Studieplan.
Info om prosjekt
Ved å ta teknisk fagskole, kan det åpne for helt nye muligheter for deg i arbeidsmarkedet.

Inntakskrav
For å bli tatt inn i teknisk fagskole linje for automasjon, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev innen fagområdet eller ha minimum 5 års relevant praksis (realkompetanse).
Om relevante fagbrev.

Videre studium
Etter fullført teknisk fagskole, har en også mulighet til å studere videre, se her.

Søke fagskolen  
Dersom du ønsker mer informasjon om tilbudet, ta kontakt med oss.

Sentrale tema
Styringssystemer
EKOM
Energitekn. systemer
Normer og standarder
Dokumentasjon
Faglig ledelse
Reguleringsteknikk
Instrumentering
Normer og standarder
Økonomistyring
Ledelse
Kommunikasjon