Hvordan er arbeidsmarkedet for fagskoleutdannede ?

«Flere må velge fagskoleutdanning»
- Personer med fagskoleutdanning er en svært etterspurt ressurs,
og arbeidslivet trenger flere med fagskoleutdanning,
sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund under frokostmøte 4.2.2015
Les merNHO's Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1 /2014 omtaler behovet fremover for fagskoleutdannede etter å ha spurt mer enn 5300 medlemsbedrifter:
- Det er stort behov for fagskoleutdannede blant NHO-bedrifter.
Kran Aker Limassol
NHO skriver:
En kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at nesten en femtedel av disse har et stort behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå.
Nesten alle NHO-bedriftene som trenger fagskolekompetanse, har også store problemer med å skaffe seg den kompetansen de trenger. Samtidig utgjør fagskolestudentene bare 6 prosent av alle som tar utdanning utover videregående nivå i Norge.

Last ned rapport 70 sider pdf fra NIFU
 

 
 

Hva så med de som nylig har tatt fagskoleutdanning ?
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjort en kandidatundersøkelse blant fagskoleutdannede som ble uteksaminert våren 2012. Denne NIFU-rapporten har overskriften: 

Fagskoleutdannedes studiesituasjon og arbeidsmarkedssituasjon

I denne rapporten står det blant annet:
Økt behov for fagskoleutdannet personale er dermed et trekk som framtrer blant de bedriftene som forventer endringer i kompetansebehovene framover.

Last ned 7 sider pdf · NHOs kompetansebarometer Utdanning.no lager prognoser over framtidens arbeidsmarked
Elektrofag, mekaniske fag, maskinfag 
Bygg- og anleggsfag   

 For mange - Gr.jpg

Fagskole i Kristiansand