Byggarbeid

Heltidsstudium - 2 år

Studiet innen anlegg kvalifiserer studenten for arbeid som anleggsleder eller prosjektleder (mellomleder) der en arbeider med beregning, planlegging, kontroll / koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser, med mere. 

Stillinger etter studiet kan være tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor. GravemaskinUtdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærere i videregående skole. Pedagogikkstudium tas etter fagskolen.

I studiet ser en på drift og dimensjonering av anlegg i jord og fjell. Det inngår arbeide med landmåling, kommunalteknikk, anbudsberegning, kalkulasjon, geoteknikk, fjellarbeid, prosjektstyring og anleggsdrift. Mer om tema

Arbeidsform
I studiet vil være forelesninger, oppgavearbeid både individuelt og i grupper, ekskursjon/bedriftsbesøk, lab.oppgaver, tverrfaglige prosjekter.
Se eksempler på prosjekter.  Se Studieplan for detaljer. 

Inntakskrav
For å bli tatt inn i teknisk fagskole linje for bygg, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev innen fagområdet eller ha minimum 5 års relevant praksis (realkompetanse).
Relevante fagbrev

Forkurs
Studenter som har svake kunnskaper i matematikk bør ta forkurs. Mer om forkurs.

Sentrale tema
Anleggskonstruksjoner
Geoteknikk
Fjellarbeid
Anleggsdrift
Geomatikk
Arealplanlegging
DAK for bygg og anlegg
Anleggsteknikk
Betongkonstruksjoner
Stålkonstruksjoner
Konstruksjonslære
Anbud og kontrakter
Søknadsprosedyrer
Kvalitetsstyring og HMS
Prosjektadministrasjon