Skipsbro simulator · 180° utsikt

Fagskolen i Kristiansand har stort simulatoranlegg. For nautisk linje ble nytt stort anlegg installert våren 2018.

Maskinromssimulator