Multi Role Service Vessel
IMG 3755 Stavanger Ferge
© SL

SL

Karrieremuligheter
En karriere til sjøs gir deg også muligheter til attraktive jobber på land. Skipsoffiserer med noe erfaring er ettertraktet personell innen områder som:

 • Rederivirksomhet
  Teknisk oppfølging av skip, byggetilsyn av skip, inspeksjon.
 • Offentlige/private institusjoner
  Sjøfartsdirektoratet, klasseselskaper
  (for eks. Det norske Veritas), skoler.
 • Skipsverft og utstyrsleverandører
  Service, salg, montasje.

Kompetanse
Bestått eksamen etter 1. år gir det teoretiske grunnlaget for å løse maskinoffiser klasse 4 sertifikat. Med dette sertifikatet kan du seile som vaktoffiser på alle skip, og som maskinsjef på skip med framdriftsmaskineri på inntil 750 kW (1000 kW på fiske- og fangstfartøy). Bestått eksamen etter 2. år gir det teoretiske grunnlaget for å løse maskinoffiser klasse 1 sertifikat. Med dette sertifikatet kan du seile maskinsjef på alle skip uansett størrelse.
Tankskip ved Slagentangen

Inntakskrav
Inntakskravet er fagbrev som motormann, men søkere med annen relevant praksis vil bli vurdert. Varighet Utdanningen er 2-årig, men det gis anledning til å avslutte etter 1. år.

Faglig innhold
Utdanningen bygger på nasjonale og internasjonale krav. Gjennom FNs hovedorganisasjon; International Maritime Organization (IMO) er det satt minstekrav til utdanning av Skipsoffiserer. Det er særlig fokusert på sikkerhet til sjøs og utdanningen vil derfor preges av dette.

For å kunne inneha ansvar for sikker drift av et skip er det helt nødvendig med basiskunnskaper. Noen av fagene vil derfor være av teoretisk karakter. I andre fag vil trening på rutiner være i sentrum. Denne treningen foregår på simulatorer, på virkelig utstyr og ved bruk av dataverktøy.

Fagbeskrivelser
Se: Nasjonale fagbeskrivelser for toårig maskinoffisersutdanning 


Søke   

Fagskole i Kristiansand