Multi Role Service Vessel
IMG 3755 Stavanger Ferge
© SL

SL

Karrieremuligheter
En karriere til sjøs gir deg også muligheter til attraktive jobber på land. Skipsoffiserer med noe erfaring, er ettertraktet personell innen områder som:

 • Rederivirksomhet
  Teknisk oppfølging av skip, byggetilsyn av skip, inspeksjon.
 • Offentlige/private institusjoner
  Sjøfartsdirektoratet, klasseselskaper
  (for eks. DNV GL) og skoler.
 • Skipsverft og utstyrsleverandører
  Service, salg, montasje.

Kompetanse
Bestått eksamen gir det teoretiske grunnlaget for å løse maskinoffisersertifikat klasse 1.
Med dette sertifikatet kan du seile maskinsjef (chief) på alle skip uansett størrelse og fartsområde.

Tankskip ved Slagentangen

Inntakskrav
Inntakskravet er fagbrev som motormann, men søkere med annen relevant praksis vil bli vurdert. Varighet for utdanningen er 2 år.

Faglig innhold
Maritim utdanningen av skipsoffiserer gjennomføres i henhold til nasjonale og internasjonale krav fra Sjøfartsdirektoratet og FN-organisasjonen IMO (International Maritime Organization). For å kunne ha ansvar for sikker fremdrift og drift av skip, er det helt nødvendig med grunnleggende basiskunnskaper. En del av utdanningen vil derfor være av teoretisk karakter.
I tillegg til teoretiske kunnskaper, trengs også en god del praktiske ferdigheter. 

Denne opplæringen foregår i hovedsak på simulator.


Fagbeskrivelser
Se: Nasjonale fagbeskrivelser for toårig maskinoffisersutdanning 

Studieplan   

Søke   

Fagskole i Kristiansand