Multi Role Service Vessel
Containerskip · Lys Point
© SL

SL

Muligheter innen maritim sektor
Skipsoffiserer med erfaring, er ettertraktet personell innen flere områder, som:

 • Rederivirksomhet
  Forskjellige oppgave på rederikontor, byggetilsyn,
  inspeksjoner m.m.
 • Offentlige og private institusjoner
  Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, kommunale havnekontor,
  klasseselskap, maritime skoler m.m.
 • Skipsverft og utstyrsleverandører
  Salg, service og montasje.
  Utvikling av produkter m.m.

Inntakskrav Stor og liten - Cruise og Snekke
Inntakskravet er fagbrev som matros, men søkere med minst tre års effektiv fartstid vil bli vurdert.

Varighet
Utdanningen er 2-årig.

Kompetanse
Bestått eksamen gir det teoretiske grunnlag for å løse dekksoffisersertifikat klasse 1.
Med dette sertifikat kan du seile som skipsfører (kaptein) på alle skip uansett størrelse og fartsområde


Faglig innhold«Queen Mary 2» i Kristiansand
Maritim utdanningen av skipsoffiserer gjennomføres i henhold til nasjonale og internasjonale krav fra Sjøfartsdirektoratet og FN-organisasjonen IMO (International Maritime Organization). For å kunne ha ansvar for sikker fremdrift og drift av skip, er det helt nødvendig med grunnleggende basiskunnskaper. En del av utdanningen vil derfor være av teoretisk karakter.
I tillegg til teoretiske kunnskaper, trengs også en god del praktiske ferdigheter. Denne opplæringen foregår i hovedsak på simulator

Visuell navigasjonssimulator 
Skolen er utstyrt med en moderne visuell navigasjonssimulator, hvor den praktiske treningen foregår. Skolen er dessuten utstyrt med radiosimulatorer og en komplett skipsradiostasjon for opplæring i faget kommunikasjon. Studenten vil også få opplæring i instrumenter på egne desktop simulatorer.


Emneplaner
Emneplaner for 2-årig dekksoffiser utdanning


Målet med utdanningene er å utdanne dekksoffiserer med gode holdninger og yrkesetikk, samt riktig kompetanse slik at de er forberedt til å møte morgendagens utfordringer.


Studieplan
 
Søke  

 

Fagskole i Kristiansand