Multi Role Service Vessel
Containerskip · Lys Point
© SL

SL

Muligheter innen maritim sektor
Skipsoffiserer med erfaring er ettertraktet personell innen flere områder, som:

 • Rederivirksomhet
  Forskjellige oppgave på rederikontor, byggetilsyn,
  inspeksjoner m.m.
 • Offentlige og private institusjoner
  Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, kommunale havnekontor,
  klasseselskap, maritime skoler m.m.
 • Skipsverft og utstyrsleverandører
  Salg, service og montasje.
  Utvikling av produkter m.m.

Inntakskrav Stor og liten - Cruise og Snekke
Inntakskravet er fagbrev som matros, men søkere med minst tre års effektiv fartstid vil bli vurdert.

Varighet
Utdanningen er 2-årig, men det gis anledning til å avslutte etter 1 år.

Kompetanse
Bestått eksamen etter 1 år gir teoretisk grunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse 4. Med dette kan du seile vaktoffiser på alle skip og overstyrmann / skipsfører inntil 500 bruttotonn i Nord- og Østersjøfart. Bestått eksamen etter 2 år gir det teoretiske grunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse 1. Med dette sertifikat kan du seile som skipsfører (kaptein) på alle skip uansett størrelse og fartsområde.

Faglig innhold«Queen Mary 2» i Kristiansand
Maritim utdanningen av skipsoffiserer gjennomføres i henhold til nasjonale og internasjonale krav fra Sjøfartsdirektoratet og FN-organisasjonen IMO (International Maritime Organization). For å kunne ha ansvar for sikker fremføring og drift av skip, er det helt nødvendig med grunnleggende basiskunnskaper. En del av utdanningen vil derfor være av teoretisk karakter.
I tillegg til teoretiske kunnskaper, trengs også en god del praktiske ferdigheter. Denne opplæringen foregår i hovedsak på simulator

Visuell navigasjonssimulator 
Skolen er utstyrt med en moderne visuell navigasjonssimulator hvor den praktiske treningen foregår. Skolen er dessuten utstyrt med en komplett skipsradiostasjon for opplæring i faget kommunikasjon.

Fagbeskrivelser
Se: Nasjonale fagbeskrivelser for toårig dekksoffisersutdanning

 
Søke  

 

Fagskole i Kristiansand