Kysttrafikk

Fagskolen i Kristiansand tilbyr maritim utdanning i henhold til STCW-konvensjonen.

Skolen har linje for maskinoffiser (skipsteknisk drift ; maskinist / maskinsjef) og linje for dekksoffiser (nautisk linje ; styrmann / kaptein). Utdanningene baserer seg på gjeldende læreplaner og STCW-konvensjonen. Gjennom skolens kvalitetssikringssystem følges dette opp med jevnlige kontroller og Containerskip · Lys Pointårlige revisjoner. Kvalitetssikringssystemet kontrolleres av Sjøfartsdirektoratet.

I opplæringen benyttes i stor grad simulatorer innenfor navigasjon, behandling av skip, maskinromsystemer, kommunikasjon og lastehåndtering.

Skolen har også et bibliotek med mange programmer innen ulike maritime temaer til trening for studentene (Computer Based Training ; CBT). Som student ved Fagskolen i Kristiansand får du også opplæring i AMOS (Databasert vedlikeholdsprogram).
Siden skolen gir en grundig innføring i dette og bruker programmet integrert i ulike fag, utstedes eget kursbevis for dette.  Vi er også behjelpelig med å fylle ut deler av Registreringsbok for kadetter, slik at det er muligheter for at kadettperioden etter endt utdanning kan bli forkortet.


Nautisk simulator 180°


Fagskole i Kristiansand

STCW
Undervisningen er i henhold til STCW - Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk. (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers)
Konvensjonen kommer fra , FNs organisasjon for sjøsikkerhet.