Kysttrafikk

Fagskolen i Kristiansand tilbyr maritim utdanning i henhold til STCW-konvensjonen.

Du kan velge mellom fordypning i nautiske,- eller skipstekniske fag. Utdanningene baserer seg på gjeldende læreplaner og STCW-konvensjonen. Gjennom skolens kvalitetssikringssystem følges dette opp med jevnlige kontroller og årlige revisjoner. Kvalitetssikringssystemet kontrolleres av Sjøfartsdirektoratet.

I opplæringen benyttes i stor grad simulatorer innenfor navigasjon, behandling av skip, maskinromsystemer og kommunikasjon.

Opplæringen foregår etter Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoler


Varighet
Studiet er 1+1 år, det vil si at 1. året må være fullført og bestått for å komme videre på år 2.

Etter bestått 2-årig utdanning har man det teoretiske grunnlaget for å løse ut dekksoffiser klasse 1 (sjøkaptein) eller maskinoffiser klasse 1 (maskinsjef.

 

Opptakskrav
Opptakskrav maritime fagskoler Søknad
Her søker du fagskolen

 

Kontakt
Steinar Kristiansen
Avdelingsleder maritim
Tlf: 91642801 


Nautisk simulator 180°

STCW
Undervisningen er i henhold til STCW - Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk. (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers)
Konvensjonen kommer fra , FNs organisasjon for sjøsikkerhet.