Kysttrafikk

Fagskolen i Kristiansand tilbyr maritim utdanning i henhold til STCW-konvensjonen.

Du kan velge mellom fordypning i nautiske,- eller skipstekniske fag. Utdanningene baserer seg på gjeldende læreplaner og STCW-konvensjonen. Gjennom skolens kvalitetssikringssystem følges dette opp med jevnlige kontroller og årlige revisjoner. Kvalitetssikringssystemet kontrolleres av Sjøfartsdirektoratet.

I opplæringen benyttes i stor grad simulatorer innenfor navigasjon, behandling av skip, maskinromsystemer og kommunikasjon.

Opplæringen foregår etter Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoler


Varighet
Nye emneplaner innføres høsten 2019. Dette medfører at studiet blir 2-årig. Det blir ikke mulig å avslutte etter 1 år slik tidligere praksis har vært. Etter bestått 2-årig utdanning har man det teoretiske grunnlaget for å løse ut dekksoffiser klasse 1 (sjøkaptein) eller maskinoffiser klasse 1 (maskinsjef).

 

Opptakskrav
Opptakskrav maritime fagskoler Søknad
Her søker du fagskolen

 

Kontakt
Steinar Kristiansen
Avdelingsleder maritim
Tlf: 91642801 


Nautisk simulator 180°

STCW
Undervisningen er i henhold til STCW - Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk. (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers)
Konvensjonen kommer fra , FNs organisasjon for sjøsikkerhet.