Fagskoleutdanning i Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten skal gi studenten kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologi kan benyttes i eget fagfelt. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet, og bedre tjenester for brukere og pårørende. Velferdsteknologi gir også mer effektiv bruk av ressurser i helse – og omsorgstjenesten.

 

Studiedager:  Deltid over ett år med en skoledag pr uke og noen samlinger

 

Hvem kan søke?

Følgende fagbrev/autorisasjon gir grunnlag for opptak:

  • Helsefagarbeider
  • Hjelpepleier
  • Omsorgsarbeider
  • Barn- og ungdomsarbeider

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober.

 

Studiets innhold

Emne 1:  Innføring i velferdsteknologi
Emne 2:  Personsentrert velferdsteknologi
Emne 3:  Fra plan til drift
Emne 4:  Hovedprosjekt/avsluttende eksamen

 

Studieplan

Velferdsteknologi

 

Søke opptak

Søk gjøres på vigo.no  innen 15. april

 

Lån og stipend

Fagskolen i Kristiansand er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra Statens lånekasse. Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke PC og Office program, lærebøker, studieturer og ekskursjoner.