Opptak
Fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag (tidligere helse og sosialfag), aktivitørutdanning eller tilsvarende og minimum ett årsverk relevant yrkespraksis etter videregående skole.
I særskilte tilfeller kan det gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

For ytterligere informasjon, se fagskolens reglement.


Varighet / organisering

  • 1 års heltidsstudier organisert over 2 skoleår
  • 1 ukedag med lærerstyrt opplæring
  • 4 samlinger over maksimalt 5 dager
  • 5 uker praksis i hvert studieår
    (Kan etter særlige regler ha praksis på egen arbeidsplass)


Søknadsfrist og søknadsskjema
Søknadsfrist: 15. april.
Etter fristen vil søknader vurderes fortløpende, så lenge det er plasser ledig.  
Søke opptak   

 


Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Studieplan      

Fagskole i Kristiansand