Høsten 2017        

Klasser   Lærere    Rom    
Våren 2018   (Oppstart 4/1)

Klasser     Lærere     RomForbehold om endring av timeplanene.  
Grupperom     Gamle timeplaner

 

Om timeplaner
En del tema undervises bare på høsten og en del tema
undervises bare på våren. Dermed blir det ikke samme timeplan på høst og vår. Byttetidspunkt er valgt slik at en får tilnærmet like mange dager til undervisning på høsten som på våren, før eksamensperioden starter.
Vårens timeplan tas normalt i bruk første skoledag etter nyttår. 
Det tas forbehold om endring av planene underveis.