Timeplaner for våren 2019

24/1:  Endringer av noen rom for 1mas*/1mek*Klasser      Lærere     Rom   

Forbehold om endring av timeplanene.  Grupperom   Kvadr.rom/biler    Gamle timeplaner

 

Om timeplaner
En del tema undervises bare på høsten og en del tema
undervises bare på våren. Dermed blir det ikke samme timeplan på høst og vår. Byttetidspunkt er valgt slik at en får tilnærmet like mange dager til undervisning på høsten som på våren, før eksamensperioden starter.
Vårens timeplan tas normalt i bruk første skoledag etter nyttår. 
Det tas forbehold om endring av planene underveis.