Timeplaner for høsten 2018

Klasser       Rom       Lærere


Timeplaner for våren 2019
Maritime klasser vises ikke fordi plan for disse ikke er ferdig.
Rom-plan er ikke lagt ferdig og kan gi endringer.
Klasser    Lærere

Forbehold om endring av timeplanene.  Grupperom   Kvadr.rom/biler    Gamle timeplaner

 

Om timeplaner
En del tema undervises bare på høsten og en del tema
undervises bare på våren. Dermed blir det ikke samme timeplan på høst og vår. Byttetidspunkt er valgt slik at en får tilnærmet like mange dager til undervisning på høsten som på våren, før eksamensperioden starter.
Vårens timeplan tas normalt i bruk første skoledag etter nyttår. 
Det tas forbehold om endring av planene underveis.