Høsten 2017        


Fra og med uke 41:
Klasser   Lærere    Rom    

Planen gjelder fra og med tirsdag 10. oktober (uke 41).

Undervisningssted er i de nye lokalene på Kjøita.

Nytt: 1. time begynner kl 8:00.


Forbehold om endring av timeplanene. 

Kj     Gamle timeplaner

Om timeplaner
En del tema undervises bare på høsten og en del tema
undervises bare på våren. Dermed blir det ikke samme timeplan på høst og vår. Byttetidspunkt er valgt slik at en får tilnærmet like mange dager til undervisning på høsten som på våren, før eksamensperioden starter.
Vårens timeplan tas normalt i bruk første skoledag etter nyttår. 
Det tas forbehold om endring av planene underveis.