Timeplaner for høsten 2019

Revidert planer gjeldende fra og med mandag 2/9.

En rekke en del rom gjort, bl.a. på grunn av endring av lærere i en del fag.


Klasser       Lærere     Rom


Forbehold om endring av timeplanene.  
(Hvis lenker ikke virker med Internett Explorer, prøv Google Chrome)


Grupperom   Kvadr.rom/biler    Gamle timeplaner

 

Om timeplaner
En del tema undervises bare på høsten og en del tema
undervises bare på våren. Dermed blir det ikke samme timeplan på høst og vår. Byttetidspunkt er valgt slik at en får tilnærmet like mange dager til undervisning på høsten som på våren, før eksamensperioden starter.
Vårens timeplan tas normalt i bruk første skoledag etter nyttår. 
Det tas forbehold om endring av planene underveis.