Alle som får vitnemål fra fagskoler etter 1. juli 2018, skal få studiepoeng som betegnelse for oppnådd læringsutbytte og normert studietid på vitnemålene sine.


Endringen medfører også, i en tidsbegrenset periode fremover, at studenter som har vitnemål som viser fagskolepoeng, har rett til å få skrevet ut nye vitnemål som som viser studiepoeng.

Men du trenger ikke å få nytt vitnemål, for å dokumentere endringen.

Departementet har utarbeidet et kort brev som kan brukes av fagskoleutdannede som ikke ønsker nytt vitnemål.
Brevet bekrefter at betegnelsene fagskolepoeng og studiepoeng tatt ved en fagskole, betyr det samme.

Departementets brev er her.

For utsteding av nytt vitnemål, vil det påløpe et gebyr kr 1000,-

Mer om endringen (fagskole.info)