Vilhelm Krag ; statue ved Vesterveien (E39)

Fagskolen i Kristiansand finansieres over statsbudsjettet (på samme måte som universiteter) og eies av Vest-Agder fylkeskommune. Utdanningstilbudet er altså ikke basert på skolepenger slik som mange private utdanningstilbud er. Studiemateriell som bøker, PC, verneutstyr ved laborasjon, eventuelle transportkostnader til bedriftsbesøk, medlemskap i ONFSiA etc må studentene dekke selv. Studiene gir mulighet for lån/stipend fra Statens Lånekasse.

Om deltidsstudie, se her.

Alle fagskoleutdanningene har godkjenning fra NOKUT.

 
Fagskole i Kristiansand