Fagskolens studenttillitsvalgte har vedtatt at studentene skal ha kollektivt medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF). Dette gjelder både heltids- og deltidsstudenter. 


Semesteravgiften til ONF  innkreves i løpet av skoleåret.  
Pr våren 2016 var beløpet kr 75,-


Les om ONF   

ONF
er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å fremme fagskolestudenters interesser, vilkår og rettigheter overfor myndigheter og samfunnet for øvrig.

Skolen har vært medlem fra august 2016.