Skolens forskrift om opptak, studier og eksamen er fra 2017.
Den er i henhold til Fagskoleloven fra 2003 som ble opphevet av ny fagskolelov i 2018
(Lov om høyere yrkesfaglig utdanning).

Skolen arbeider med ny forskrift som skal være i henhold til den nye fagskoleloven.

Ved forhold der 2017-forskriften ikke er i samsvar med gjeldende fagskolelov, er det fagskoleloven som overstyrer.