Lover  

Lov om fagskoleutdanning  
Lovdata


Forskrifter

Forskrift om fagskoleutdanning 2017-03-17
 
Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanningen (fagskoletilsynsforskriften)    2013-12-12

Fagskolen i Kristiansand arbeider med å utarbeide egen forskrift om opptak, studier og eksamen.


Reglement for skolen    Vedtas av fagskolens styre.

Skolereglement

Styrereglement     


Retningslinjer for eksamensgjennomføring   
Opptakskrav ; fagskoleopptak.no