Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) ; 01.07.2018 


LovdataForskrift om fagskoleutdanning 2017-03-17


Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanningen  
(fagskoletilsynsforskriften)    2013-12-12

Fagskolen i Kristiansand arbeider med å utarbeide egen forskrift om opptak, studier og eksamen.


Reglement for skolen    Vedtas av fagskolens styre.

Skolereglement

Styrereglement     

Retningslinjer for eksamensgjennomføring   

Opptakskrav ; fagskoleopptak.no