Studentene har tilgang til stor kantine som er ved skolens hovedinngang.
Kantinens åpningstid er kl. 8:45 - 13:30.

 2017 Kantine 640X327