Skolestart høsten 2019
· Heltidsstudenter møter  mandag 19. august kl. 12:00
· Deltidsstudenter Psykisk helse og rusarbeid  1. år møter mandag 19/8 kl 12:00

· Nye deltidsstudenter tekniske linjer  møter  tirsdag 20. august  kl. 09:00
· Deltid 3. år teknisk linjer (2X-klasser) møter tirsdag 20. august  kl. 09:45

· Deltid 2. år og 4. år tekniske linjer (1Y- og 2Y-klasser) møter onsdag 21. august i henhold til timeplan.


Høstferie:    Uke 40   (30/9 - 4/10)


Siste skoledag før jul:  Fredag 20. desember
Første skoledag etter jul: mandag 6. januar 2020

Vinterferie:   Uke 8  (17/2 - 21/2)
Påskeferie i uke 15. 

Siste dag i skoleåret:  Fredag 19. juni 2020
Info om endringer av skolerute, gis via intranett (It's Learning).