Skolestart høsten 2018
· Nye heltidsstudenter og 2. års heltidsstudenter 20.8 kl. 12:00
· Nye deltidsstudenter 21.8  kl. 08:30
· Deltid år 3  (2X-klasser)  21.8 kl. 9:45
· Deltid år 2 og 4  (1Y- og 2Y-klasser) 22. 8


Høstferie:    Uke 40   (1/10 - 5/10)


Siste skoledag før jul:  Fredag 21. desember
Første skoledag etter jul: torsdag 3. januar 2019

Vinterferie:   Uke 8  (18/2 - 22/2)
Påskeferie i uke 16. 
Etter påske starter undervisningen tirsdag 23. april

Siste dag i skoleåret:  Fredag 21. juni 2019
Info om endringer av skolerute, gis via intranett (It's Learning).