Skoleåret 2017-2018

Skolestart: torsdag 17. august 2017
Høstferie i uke 40
Undervisningsfri mandag 9. oktober (u41) ; planleggingsdag
Siste skoledag før jul: torsdag 21. desember
Første skoledag etter jul: torsdag 4. januar
Undervisningsfri fredag 12. januar  ; planleggingsdag
Vinterferie i uke 8 (19/2 - 23/2)

Siste undervisningsdag før påske: fredag 23. mars
Første undervisningsdag etter påske: tirsdag 3. april

Undervisningsfri fredag 11. mai

Ordinær undervisning avsluttes i uke 20 og eksamensperioden begynner.

Torsdag 7. juni (planleggingsdag)

Avslutningsarrangement for studenter som er ferdig med studiet: onsdag 20. juni kl 12.

Siste offisielle skoledag: torsdag 21. juni 2018


Skoleåret 2018-2019

Skolestart:  Mandag 20. august 2018
Høstferie:    Uke 40   (1/10 - 5/10)
Siste skoledag før jul:  Fredag 21. desember

Vinterferie:   Uke 8  (18/2 - 22/2)
Siste skoledag:  Fredag 21. juni 2019Info om endringer av skolerute, gis via intranett (It's Learning).
Fagskolen i Kristiansand har normalt skoledager/ferie (skolerute) som er tilnærmet lik det som Kvadraturen videregående skole har.


Oksøy fyr

Oksøy fyr i innseilingen til Kristiansand.