Skoleåret 2018-2019  

Skoleåret 2019-2020    Info om endringer av skolerute, gis via intranett (It's Learning).
Fagskolen i Kristiansand har normalt skoledager/ferie (skolerute) som er tilnærmet lik det som Kvadraturen videregående skole har.


Oksøy fyr

Bildet viser fyret i innseilingen til Kristiansand, Oksøy fyr.