Skoleåret 2017-2018


Skolestart: torsdag 17. august 2017

Høstferie i uke 40

Undervisningsfri mandag 9. oktober (u41) ; planleggingsdag

Siste skoledag før jul: torsdag 21. desember
Første skoledag etter jul: torsdag 4. januar

Undervisningsfri fredag 12. januar  ; planleggingsdag

Vinterferie i uke 8 (19/2 - 23/2)

Siste undervisningsdag før påske: fredag 23. mars
Første undervisningsdag etter påske: tirsdag 3. april

Undervisningsfri fredag 11. mai

Ordinær undervisning avsluttes i uke 20 og eksamensperioden begynner.

Torsdag 7. juni (planleggingsdag)

Avslutningsarrangement for studenter som er ferdig med studiet: onsdag 20. juni kl 12.

Siste offisielle skoledag: torsdag 21. juni 2018
Info om endringer av skolerute, gis via intranett (It's Learning).
Fagskolen i Kristiansand har normalt skoledager/ferie (skolerute) som er tilnærmet lik det som Kvadraturen videregående skole har.


Oksøy fyr

Oksøy fyr i innseilingen til Kristiansand.