Datoer for kontinuerings eksamen 2019

Eksamen

Sensur frist

Emnekode og emnenavn

26. august

09. sept.

Trekk-emne operativt nivå
Trekk-emne ledelses nivå

27.august

10.sept.

00TM02E- Maritim engelsk på operativt nivå
00TM02M - Maritim engelsk på ledelsesnivå

28.august

11.sept.

00TM02A - Maskineri på operativt nivået
00TM02I - Maskineri på ledelsesnivå

29.august

12.sept.

00TM02B - Elektriske og elektroniske anlegg og
kontrollinstallasjoner på operativt nivået.
00TM02J - Elektriske og elektroniske anlegg og
kontrollinstallasjoner ledelsesnivå.

30.august

13.sept.

00TM02D - Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivå
00TM02L - Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå

02.september

16.sept

00TM02C - Vedlikehold og reparasjoner på operativt nivået
00TM02K - Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivå

 

Eksamen

Sensur frist

Emnekode og emnenavn

26.august

09.sept.

Trekk-emne ledelses nivå
Trekk-emne operativt nivå

27.august

10.sept.

00TM01M - Maritim engelsk på ledelsesnivå
00TM01E- Maritim engelsk på operativt nivå

28.august

11.sept.

00TM01I- Navigering på ledelsesnivå
00TM01A- Navigering på det operative nivået

29.august

12.sept.

00TM01J- Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå
00TM01B - Lasting, lossing og stuing på operativt nivået

30.august

13.sept

00TM01K-Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå
00TM01C-Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivå

 

 

 

Forbehold om endringer.