2019 ordinær eksamen og kontinuasjonseksamen

 

Datoer for ordinær eksamen 2019:        

 Eksamen

 Sensur
 frist

 Emnekode og emnenavn

15.mai

29.mai

00TM01K - Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå

16.mai

30.mai

00TM01C - Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået

20.mai

03.juni

Trekk - emne ledelses nivå

21mai

04.juni

Trekk - emne operativt nivå

22.mai

05.juni

00TM01I - Navigering på ledelsesnivå

23.mai

06.juni

00TM01A - Navigering på det operative nivået

24.mai

07.juni

00TM01M - Maritim engelsk på ledelsesnivå

27.mai

10.juni

00TM01E - Maritim engelsk på operativt nivå

28.mai

11.juni

00TM01J - Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå

29.mai

12.juni

00TM01B - Lasting, lossing og stuing på operativt nivået

 

Datoer for ordinær eksamen 2019:        

 Eksamen

 Sensur
 frist

 Emnekode og emnenavn

13.mai

29.mai

00TM02C - Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivået
00TM02K - Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivå

15.mai

29.mai

00TM02L - Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå

16.mai

30.mai

00TM02D - Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået

20.mai

03.juni

Trekk - emne ledelses nivå

21.mai

04.juni

Trekk - emne operativt nivå

22.mai

05.juni

00TM02I - Maskineri på ledelsesnivå

23.mai

06.juni

00TM02A - Maskineri på det operative nivået

24.mai

07.juni

00TM02M - Maritim engelsk på ledelsesnivå

27.mai

10.juni

00TM02E - Maritim engelsk på operativt nivå

28.mai

11.juni

00TM02J - Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner ledelsesnivå.

29.mai

12.juni

00TM02B - Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivået.

 

Forbehold om endringer.