Eksamensark···

Ordinær eksamen

 • Eksamensperioden er i mai og juni.
  Tidsplan ordinær eksamen publiseres på it's Learning.

 • Alle studenter meldes automatisk opp til ordinær eksamen når arbeidskrav og tilstedeværelseskrav er oppfylt, og sluttvurdering har gitt bestått karakter.

 • Frist for avmelding er 1. mai.

 

 Utsatt eksamen / kontinuasjonseksamen

 • Oppmeldingsfrist for eksamen i mai/juni,
  tekniske og maritime linjer: 15. februar

 • Oppmeldingsfrist for eksamen på høsten:  31. juli

  Tekniske linjer har høsteksamen normalt i uke 41-42.

  Maritime linjers høsteksamen:
  Eksamensplan maritime linjer høsten 2017  

 • Oppmeldingsfrist for eksamen i LØM i januar: 1. desember
  Eksamenstidspunkt for 2018:  10. - 12. januarOppmelding og avmelding til eksamen
sendes på mail til kvadraturen.skolesenter@vaf.no Eksamen under særlige vilkår
Hovedregelen er at studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen, må framsette søknad om dette så tidlig som mulig (Frist gitt i skolereglement). Se regelverk i skolereglement.Fagskolen Logo 37Kb

 

 

 • Studenter som stryker til ordinær eksamen, må selv melde seg opp til kontinuasjonseksamen, selv om klage sendes inn.

 • Studenter som har gyldig forfall til eksamen, har rett til å ta utsatt eksamen.
  Oppmelding må den enkelte student gjøre selv. 

 • Eksamenssted er, om det ikke opplyses om noe annet, i skolens lokaler eller i lokale i relativt kort gangavstand fra skolen.

 • Det er ikke privatistordning i fagskolen

Se også skolereglement