Eksamensark···

Ordinær eksamen

 • Eksamensperioden er i mai / juni.
  Tidsplan for ordinær eksamen publiseres på it's Learning.

 • Alle studenter meldes automatisk opp til ordinær eksamen når arbeidskrav og tilstedeværelseskrav er oppfylt, og sluttvurdering har gitt bestått karakter.

 • Frist for avmelding er 1. mai.

 • Eksamensplan (datoer) for tekniske linjer er på it's (intranett)
 • Eksamensplan maritime linjer 

 

 Utsatt eksamen / kontinuasjonseksamen

 • Oppmeldingsfrist for eksamen i mai/juni,
  tekniske og maritime linjer: 15. februar

 • Oppmeldingsfrist for eksamen på høsten:  31. juli
  Tekniske linjer har høsteksamen normalt i uke 41-42.

 • Oppmeldingsfrist for eksamen i LØM i januar: 1. desember

 • Eksamensplan maritime linjer


Oppmelding og avmelding til eksamen
sendes på mail til kvadraturen.skolesenter@vaf.no Eksamen under særlige vilkår
Hovedregelen er at studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen, må framsette søknad om dette så tidlig som mulig.  Se reglement.Fagskolen Logo 37Kb

 

 

 • Studenter som stryker til ordinær eksamen, må selv melde seg opp til kontinuasjonseksamen, selv om klage sendes inn.

 • Studenter som har gyldig forfall til eksamen, har rett til å ta utsatt eksamen.
  Oppmelding må den enkelte student gjøre selv. 

 • Eksamenssted er, om det ikke opplyses om noe annet, i skolens lokaler eller i lokale i relativt kort gangavstand fra skolen.

 • Det er ikke privatistordning i fagskolen

Se også skolereglement