SkolemotivInformasjon om studiemateriell, litteratur/bøker og PC gis i studieplan for det enkelte studie. Dersom dette likevel ikke er angitt i studieplan, gir faglærer informasjon ved oppstart av det enkelte tema (fag), om hva som skal brukes.
 
 
Om kjøp av bøker
Det anbefales at en venter med kjøp til første skoledag i skoleåret er avsluttet slik at en får med eventuelle korreksjoner/endringer av bøker som skal brukes, før kjøp gjøres.


Det ikke sikkert at bøker blir stående i studieplanen til neste kull studenter, blant annet fordi bøker kan komme i ny/endret utgave, eller de kan bli erstattet av andre bøker, eller forlag kan slutte å trykke opp bøker.