Fagskoleloven §27 sier at det kan kreves politiattest i studier der det er klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Se skriv fra Kunnskapsdepartementet angående politiattest:
Politiattest i kommunal helse- og omsorgstjeneste