Fagskoleloven §12 sier at det kan kreves politiattest i studier der det er klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Se skriv fra Kunnskapsdepartementet:
Politiattest i kommunal helse- og omsorgstjeneste