Etter ordinær søknadsfrist (15. april), tilbys studieplasser fortløpende til kvalifiserte søkere, så lenge det er ledige plasser.

Tildeling av ledige studieplasser etter ordinært inntak, begynner normalt etter 22/6 og pågår helt frem til et par dager etter studiestart. 

Søkning etter ordinær frist 15. april, gjøres via papirskjema (pdf).Tilbake til Opptak