Etter søknadsfrist (15. april), tilbys  fortløpende studieplasser kvalifiserte søkere, så lenge det er ledige plasser.
Dette gjøres helt frem til et par dager etter studiestart. 


Søkning etter fristen, gjøres via skjema (Lenke til skjema kommer her etter søknadsfrist).
Tilbake til Opptak