Søking til fagskolen (ordinært opptak) gjøres via nettsiden vigo.no uansett skole.

Etter ordinær søknadsfrist 15. april kl 23:59 er vigo.no stengt og søknader må da skrives på søknadsskjema på papir.
(På vigo.no kan du endre på søknaden når som helst frem til søknadsfristen går ut)


Tilleggspoeng

Praksis kan gi tilleggspoeng som brukes i rangeringen av søkerne. Praksisen må være dokumentert for kunne inngå i poengberegningen. Se mer om opptak og rangering her

 


Etter søknadsfristen

Kvalifiserte søkere tas fortløpende inn etter søknadsfristen helt frem til skolestart, så lenge det er ledige plasser!
Søknadsskjema for å søke etter ordinær frist, åpnes etter 15/4.

Kvalifiserte søkere tas inn ··· 


Innsending og dokumentasjon

For søknader som er registrert i  vigo.no og med godkjent karakter(er) fra skolegang og/eller fag-/svennebrev, trenger en ikke å sende inn dokumentasjon til skolen, siden de inneholder de samme karakterene.


Dersom du ikke har godkjent karakterer og/eller fagbrev/svennebrev, må du sende bekreftet kopi til den skolen som er førstevalget.

Dette gjelder også for alle opplysninger som er registrert manuelt (utdanning, praksis og maritime sertifikater / sikkerhetskurs / autorisasjonspapirer).

Kopi av praksisattester og eventuelt sikkerhetskurs / borekurs / autorisasjonspapirer må alltid sendes inn.

Søkere med utenlandsk utdanning/praksis, må alltid sende inn bekreftet kopi av vitnemål og praksisattester (må naturligvis være oversatt til norsk), da disse ikke vil være mulig å få inn i Vigo.

Søknader mottatt i papirformat, skal alltid vedlegges dokumentasjon.


Relevante fagbrev

Liste over fagbrev som gir grunnlag for å søke opptak til fagskolens tekniske fag, er her.


Mer om hvordan søke fagskoleutdanning

Nasjonalt opptakskontor for fagskolen  (fagskoleopptak.no)Klagerett

Vedtak som medfører avslag på opptak, er enkeltvedtak og kan påklages. For mer info, se reglement.

 

Politiattest

For noen studier kan være krav om å kunne fremlegge politiattest. Se mer

Fagskole i Kristiansand

Relevante fagbrev

Se liste her

Fritak i emner
Se Reglement.


Studiekostnad