Søking om opptak til studier ved fagskolen (ordinært opptak) gjøres via nettsiden vigo.no uansett hvilken fagskole du søker på.

Etter ordinær søknadsfrist 15. april kl 23:59 er vigo.no stengt, og søknader må da skrives på søknadsskjema på papir.
(På vigo.no kan du endre på søknaden når som helst frem til søknadsfristen går ut)


Tilleggspoeng

Praksis kan gi tilleggspoeng som brukes i rangeringen av søkerne. Praksisen må være dokumentert for kunne inngå i poengberegningen.
Se mer om opptak og rangering her

 


Innsending (opplasting) av dokumentasjon

Søkere må selv i Vigo  godkjenne hvilke karakterer som skal brukes i søknadsbehandlingen.

Du trenger ikke å laste opp til Vigo dokumentasjon for karakterer fra skolegang og/eller fagbrev/svennebrev, som er i Vigo og som du har godkjent.

Dersom du har karakterer og/eller fagbrev/svennebrev som skal lastes inn i Vigo, gjøres det under «Vedlegg».

Dette gjelder også for alle dokumentasjon som tidligere utdanning, praksis og maritime sertifikater, sikkerhetskurs,  autorisasjonspapirer, praksisattester, sikkerhetskurs, borekurs, autorisasjonspapirer, osv.

Søkere med utenlandsk utdanning/praksis, må selv laste inn i Vigo bekreftet vitnemål og praksisattester.
(Disse må naturligvis være oversatt til norsk).

Dersom det er problemer med opplasting av dokumentasjon, ta kontakt med opptakskontoret.Relevante fagbrev

Liste over fagbrev som gir grunnlag for å søke opptak til fagskolens tekniske fag, er her.


Mer om hvordan søke fagskoleutdanning

Nasjonalt opptakskontor for fagskolen  (fagskoleopptak.no)

Etter søknadsfrist ···

Klagerett

Vedtak som medfører avslag på opptak, er enkeltvedtak og kan påklages. For mer info, se reglement.

 

Politiattest

For noen studier kan det være krav om å kunne fremlegge politiattest. Se mer

 

Søke opptak etter søknadsfrist

Fagskole i Kristiansand