Øverste ledelse for fagskolen er styret som består av 7 medlemmer.

Utsikt mot Oksøy fra utløpet av Otra.

Tre medlemmer representerer fylkespolitikerne:

To medlemmer representer næringslivet:

  • Petter Blomquist 
    Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

  • Hans Christian Eriksen 
    Landsorganisasjonen (LO)

Ett medlem valgt av og blant de ansatte:

  • Reidar Borgersen
    Vara:  

Ett medlem valgt av og blant studentene:

  • Amanda Birkeland EideProtokoll fra styremøter

 

 

 

Fagskole i Kristiansand