Fagskolens nye lokaler på Kjøita ble offisielt åpnet 18. oktober 2017 av fylkesordfører Terje Damman (H). I tillegg deltok Per Kåre Selle fra SIA med orientering om mulighetene som medlemskapet i SIA gir studentene. Rektor Morten Torkelsen fortalte om fagskolen rolle og egen erfaring med å være fagskolestudent og om mulighetene som utdanningen gir. Møteleder var fagskolens leder Terje Pettersen.

 Fylkesordfører Terje Damman i fagskolens nye lokaler på Kjøita  2017-10-18 Rektor Morten Torkelsen  2017-10-18 SIA – Per Kaare Selle  2017-10-18 FiK - Terje Pettersen

Fra venstre Terje Damman, Morten Torkelsen, Per Kåre Selle , Terje Pettersen.

2017-10-18 Fylkesordfører Terje Damman i aud. på Kjøita

Fylkesordfører Terje Damman og ca. 230 tilhørere i det store auditoriet på Kjøita.

   
2017-10-18 FiK Kjøita - Kaffe etter åpning 2017-10-18 Fullriggeren Sørlandets Shantykor - Kjøita FiK
Kaffe og kake i inngangsområdet etter åpningen. Fullriggeren Sørlandets Shantykor deltok med sang.

 

2017 10 18 Kjoeita Omvisning LAB 2            Om fagskolens
nye lokaler

· 15 klasserom
· Laboratorier
· Store skipssimulatorer
  Ny installasjon ca. jan. 2018 
· Auditorium
  To stk ; 120 og 220 plasser 
· Mange grupperom
· Tilgang til stor kantine
Omvisning i fagskolens nye lokaler. Fra venstre fylkesskolesjef Arly Hauge, fagskolens leder Terje Pettersen, rektor Morten Torkelsen, leder av fagskolens styre og leder for hovedutvalg for kultur og utdanning Anne Ma Timenes (KrF), fylkesordfører Terje Damman (H).   Omtale på vaf.no