Skolesenteret har egen offentlig godkjent betongprøvestasjon.

Betongprøvestasjonen er i 1. etasje i fagskolens lokaler på Kjøita.Betongprøvestasjon
Utenom testing for eksterne oppdragsgivere, brukes betongprøvestasjonen til gjennomføring av laboratorieøvinger for fagskolens studenter og for videregående skoles linjer innen byggfag.
 
Laboratoriet er godkjent av Kontrollrådet for Betongprodukter for klasse H i betongprodukter. Godkjenningen gjelder prøvingsområde: AI, AII, BI, FI og PI.

Telefon til betongprøvestasjon: 905 22 711