Fagskolen i Kristiansand flyttet høsten 2017 inn i Kjøita Park.
Besøksadresse: Kjøita 21.     


Fylkespolitikere har vedtatt at skolen skal slås sammen med Sørlandet Fagskole i Grimstad og lokaliseres til nytt bygg i Grimstad fra 1. januar 2021.


Om fagskolens tilbud
Fellesnemda fattet 12.3.2018 vedtak om fagskolens tilbud.
Sak:  "Vedr. samlokalisering av fagskolen: Vurdering av punkt 2 i fellesnemndas vedtak i sak 17/19"

Klipp fra vedtaket jfr saksprotokoll:

Fagskolen skal legge til rette for heltids- og deltidsstudenter på campus Grimstad.

Videre må det planlegges og legges til rette for desentraliserte studiemuligheter i hele Agder, samt bygge opp kompetanse slik at fagskolen kan utvikle og gjennomføre nettbasert undervisning.

Det er viktig at fagskolen gjøres tilgjengelig og mindre sårbar for geografisk avstand mellom skole og hjemmekommunene.  
Intensjonen i St.mld. 9 er å gjøre fagskoletilbudene mer praktisk gjennomførbare for studentene, uavhengig av den enkelte students arbeidstid og familiesituasjon.

Fellesnemnda ønsker disse føringene skal legges til grunn for fagskolen i Grimstad.

 

Se kart  · Kjøita 

 Street View:  

Tidligere holdt Handelshøgskolen BI til i disse lokalene.
Fagskolen i Kristiansand har i mange år holdt til i Kvadraturen skolesenter 

Offisiell åpning av lokalene var 18. oktober 2017
 

 

Fagskole i Kristiansand