Fagskolen i Kristiansand flyttet høsten 2017 inn i Kjøita Park.
Besøksadresse: Kjøita 21.     


Fylkespolitikere har vedtatt at skolen skal slås sammen med Sørlandet Fagskole i Grimstad og lokaliseres til nytt bygg i Grimstad tidligst høsten 2020.
For studenter som ikke kan eller vil følge undervisningen i Grimstad, legges det opp til at undervisningen kan følges via nett med overføring i sann tid. Mer informasjon om praktisk gjennomføring vil komme senere.


For de som begynner på 2-årig heltidsstudium høsten 2018, får dette ingen konsekvenser.


Se kart: 

 



Street View:  

Tidligere holdt Handelshøgskolen BI til i disse lokalene.
Fagskolen i Kristiansand har i mange år holdt til i Kvadraturen skolesenter 

Offisiell åpning av lokalene var 18. oktober 2017




 

 

Fagskole i Kristiansand