Fagskolen har fra 10. oktober 2017 flyttet til nye undervisningslokaler
i Kjøita Park. Besøksadresse: Kjøita 21.     

Se kart: 

 Street View:  

Tidligere holdt Handelshøgskolen BI til i disse lokalene.
Fagskolen i Kristiansand har i mange år holdt til i Kvadraturen skolesenter 

Offisiell åpning av lokalene var 18. oktober 2017
 

 

Fagskole i Kristiansand