Fagskolen i Kristiansand holder til i Kjøita Park med besøksadresse Kjøita 21.     

Fylkespolitikere har vedtatt at Fagskolen i Kristiansand skal slås sammen med Sørlandet Fagskole i Grimstad. Den nye skolen får navnet: Fagskolen i Agder og skal lokaliseres i nytt bygg i Grimstad.
Tidspunkt for samlokaliseringen er høsten 2021.

Det betyr at studenter som begynner på 2-årig fagskolestudie ved Fagskolen i Kristiansand høsten 2019, vil få hele studiet i Kristiansand.

Om fagskolens tilbud
Fellesnemda fattet 12.3.2018 vedtak om fagskolens tilbud.
Sak:  "Vedr. samlokalisering av fagskolen: Vurdering av punkt 2 i fellesnemndas vedtak i sak 17/19"

Klipp fra vedtaket er vist nedenfor.  (Det finnes her)
Vi blir Fagskolen i AgderFagskolen skal legge til rette for heltids- og deltidsstudenter på campus Grimstad. Videre må det planlegges og legges til rette for desentraliserte studiemuligheter i hele Agder, samt bygge opp kompetanse slik at fagskolen kan utvikle og gjennomføre nettbasert undervisning.

Det er viktig at fagskolen gjøres tilgjengelig og mindre sårbar for geografisk avstand mellom skole og hjemmekommunene.  
Intensjonen i St.mld. 9 er å gjøre fagskoletilbudene mer praktisk gjennomførbare for studentene, uavhengig av den enkelte students arbeidstid og familiesituasjon.

Fellesnemnda ønsker disse føringene skal legges til grunn for fagskolen i Grimstad.

 

Se kart  · Kjøita      Søke fagskolen

 Street View:  

Tidligere holdt Handelshøgskolen BI til i disse lokalene.
Fagskolen i Kristiansand har i mange år holdt til i Kvadraturen skolesenter 

Offisiell åpning av lokalene var 18. oktober 2017
 

 

Fagskole i Kristiansand