Dersom du ønsker å snakke med noen om fagskolen, ta gjerne kontakt med oss.
Telefon til sentralbord: 38 07 73 00

Terje Pettersen Tlf. 38 07 73 00
Assisterende rektor
Leder av fagskolen
 
Steinar Kristiansen Tlf. 916 42 801
Avd.leder maritime linjer
 
Steinar Lien Tlf. 908 92 552
Avd.leder tekniske linjer
Fagansvarlig teknikk og industriell produksjon
 
Morten Yngvar Olsen
 
Fagansvarlig helsefag
 
Bjørn Kittelsen Tlf. 909 71 214
Fagansvarlig byggfag
  
Anne Siri Fagervoll   Tlf. 901 46 489
Fagansvarlig elektrofag
 
   

 
 
Melding kan sendes via e-mail eller brev.
Adresse er nederst på siden.

Ledige stillinger
Når det er ledige stillinger i fagskolen, legges de på vaf.no