Fagskolen kan kontaktes ved henvendelse ved hovedinngang.Fagskolen kan kontaktes ved henvendendelse til Servicetorget som er ved skolesenterets hovedinngang.
 
Kontakt via telefon/e-mail/brev 

Søk etter ansatte  


 
Fagskolen i Kristiansand

 

 

Fagskolen i Kristiansand
hører inn under
Kvadraturen skolesenter
(Tollbodgaten 75)

Fagskolen har gateadresse: Kjøita 21

I Tollbodgaten 75 er:

· Kvadraturen videreg. skole
· 
Eksamenskontoret