Forkurs til fagskolen er et oppfriskningskurs i grunnleggende matematikk.
Matematikk læres via håndarbeid !

Kurset går over 9 torsdager med 4 skoletimer pr. kveld kl. 16:30-20:00.

Oppstart:  torsdag 8. mars 2018 (uke 10) kl. 16:30.

Kurs i ukene 10-12, 14-18 og 21.

Sted:  Fagskolens lokaler, Kjøita 21.

Kursavgift: kr 2800,-
 
Påmelding kan gjøres på telefon 38 07 73 00
eller e-mail: kvadraturen.skolesenter@vaf.no   

Kursinnhold
Grunnleggende tallbehandling, brøkregning, enkel likningsløsning, prosentregning, potenser, formelregning og enkel trigonometri. Emnelisten kan bli justert underveis i kurset.

Kontakt oss 

 
Fagskole i Kristiansand

Hvem bør ta forkurs ?
Erfaringer har vist at de aller fleste som planlegger å søke fagskolens tekniske- eller maritime linjer og har anledning til å følge forkurset, bør gjøre det.
Matematikk er et veldig sentralt fagområde i disse studiene. Etter å ha fulgt forkurset, tror vi at oppstarten på fagskolen blir vesentlig lettere.