Bli godkjent installatør for tele-, data- og kabel-TV-nettverk ! Fagskolen i Kristiansand tilbyr Ekom-kurs som fører fram til eksamen innen nettverksinstallasjon av elektroniske kommunikasjonsnett.

Bestått eksamen gir rett til å søke autorisasjon som ekomnettverksinstallatør (ENA). Dette er en sammenslåing av autorisasjonene som tidligere ble brukt for teleinstallatører, kabel-TV- og radioinstallatører.

Varighet /tidspunkt
Kurset er på 4 timer pr. uke og går over et skoleår med eksamen i mai/juni.
Oppstart:  Medio august

Innhold
Planlegging og prosjektering, installasjon og dokumentasjon av elektroniske
kommunikasjonsnett (ekom-nett) og kabel-TV- og antenneanlegg i henhold
til aktuelle forskrifter og normer. 

Deltakerne følger undervisningen sammen med skolens studenter, og må delta på 2 obligatoriske prøver og gjennomføre 3 obligatoriske innleveringer i løpet av skoleåret.

Opptakskrav
Grunnlag for opptak er vitnemål fra en elektrolinje ved teknisk fagskole.

Kostnad
Kostnad for kurs inklusiv kursmateriell for kurs:  kr 25 000 pr høsten 2018.

Søknad / påmelding
Søknadsskjema (pdf)   Søknadsfrist:  15. mai.


For spørsmål, kontakt:
Anne Siri Fagervoll tlf: 38 07 74 33 / 901 46 489
epost: anfa1@vaf.no


Generelt ved oppstart av kurs, forutsettes det at
det er tilstrekkelig antall påmeldte deltakere.

 

Fagskole i Kristiansand