For en en rekke av studiene på tekniske linjer kan undervisningen følges på deltid, en dag og en kveld pr uke over fire år. Deltidsstudiet er utviklet i samarbeid med lokale bedrifter.

Teknisk fagskole på deltid går over 4 år. (Ved heltid er det 2 år). Det innebærer at det er skole en hel dag, normalt kl. 08:00 - 16:00, og en ettermiddag, normalt kl. 16:30 - 20:00.
Studieår nr 1 og 3 er undervisningen på dagtid normalt på tirsdag og kveldstid på torsdag.
Studieår nr 2 og 4 er undervisningen normalt på dagtid på onsdag og kveldstid på torsdag.
Eksamen kan bli på andre ukedager.

Fagskolens skoleår (skolerute) begynner og slutter likt med videregående skole. Les mer om Skolerute. Det vises ikke fravær på vitnemål, men undervisningen er tilpasset tilstedeværelse som forventes/kreves. Se ellers Studieplan for detaljer om gjennomføringen.
 
Deltidsstudiet er utviklet i samarbeid med lokale bedrifter. Studentene som har fulgt denne studieordningen, har oppnådd gode resultater. Både studenter og deres arbeidsgivere har vært svært fornøyd med utdanningen. Skolen prøver å legge til rette for at  studentene kan kombinere arbeid og studier.

Deltidsstudiet har et gebyr som pr høsten 2018 er på 10.000 kr/år og dekker bøker/kompendier i papirform og enkel bevertning i forbindelse med kveldsundervisning. 
Kvadraturen skolesenter sett fra østsiden av OtraLes mer om fagskoleutdanning.  

 


 
Kontakt oss

Opptak / Søke

 

Fagskole i Kristiansand
Tekniske linjer med deltidstilbud